صفحه اصلی
راهنمای بیمارانآمادگی قبل از عملسونوگرافی

سونوگرافی

جهت کسب نتیجه دقیق و مناسب لطفا آمادگی های لازم را انجام دهید.

 

سونوگرافی شکم(شامل طحال، کبد، کیسه صفرا، پانکراس) :

حداقل 5 ساعت قبل از انجام کار ناشتا باشید. خوردن داروهایی که روزانه مصرف می کنید اشکال ندارد. نوشیدن آب، چای بلامانع است. از مصرف لبنیات و تخم مرغ در روز انجام کار خودداری کنید.

سونوگرافی لگن(شامل مثانه، کلیه، رحم، تخمدان) :

حداقل 5 ساعت قبل از انجام کار ناشتا باشید. خوردن داروهایی که روزانه مصرف می کنید اشکال ندارد. نوشیدن حدود 1 لیتر آب از حدود 2 ساعت قبل از سونوگرافی و پر بودن مثانه در هنگام مراجعه الزامی است.

سونوگرافی بارداری:

نوشیدن آب، چای و مایعات از حدود 2 ساعت قبل از مراجعه و پر بودن مثانه در هنگام مراجعه الزامی است.

سونوگرافی شکم ولگن:

حداقل 5 ساعت قبل از انجام کار ناشتا باشید. خوردن داروهایی که روزانه مصرف می کنید اشکال ندارد.

نوشیدن آب و چای بلامانع است. از مصرف لبنیات و تخم مرغ در روز انجام کار خودداری کنید. نوشیدن حدود 1 لیتر آب از حدود 2 ساعت قبل از سونوگرافی و پر بودن مثانه در هنگام مراجعه الزامی است.