صفحه اصلی معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

پروفسور رضا ملک زاده
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر همایون واحدی تفرشی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر مسعود ستوده
متخصص پاتولوژی

مشاهده پروفایل
دکتر احمد خالق نژادطبری
متخصص جراحی

مشاهده پروفایل
دکتر رضا انصاری
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر مهدی صابری فیروزی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر احمدرضا سروش
متخصص جراحی

مشاهده پروفایل
دکتر شاهین مرآت
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر سیاوش ناصری مقدم
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر حسین حیدرنژاد لیل آبادی
فوق تخصص ریه

مشاهده پروفایل
دکتر مسعود دوغایی مقدم
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر بیژن شهبازخانی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر مسعود ایروانی
فوق تخصص خون و آنکولوژی

مشاهده پروفایل
دکتر علیرضا دلاوری
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر نسرین زنده دل
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر اکرم پورشمس
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر سلطان علی فلاح
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر فرزان فرهمند
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

مشاهده پروفایل
دکتر احمد صادقی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر محمد باقری
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه

مشاهده پروفایل
دکتر هومن هوشنگی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر حمیدرضا سریع
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر زهرا آجلی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

مشاهده پروفایل
دکتر پانته آ فارسی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر حامد زمانی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر مهدی محمدنژاد
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دکتر رایکا جمالی
فوق تخصص گوارش و کبد

مشاهده پروفایل
دكتر اعظم صفير
متخصص قلب وعروق فلوشيپ اكوكارديوگرافي پيشرفته

مشاهده پروفایل