صفحه اصلی معرفی پزشکان دکتر احمد صادقی

دکتر احمد صادقی

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد صادقی
تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد
شماره نظام پزشکی: 42284
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه کلینیک

یک شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

16:00-19:00

16:00-19:30

14:00-16:00

15:00-16:30