صفحه اصلی معرفی پزشکان دکتر مسعود ایروانی

دکتر مسعود ایروانی

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود ایروانی
تخصص: فوق تخصص خون و آنکولوژی
شماره نظام پزشکی: 41377
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه کلینیک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

10:00-11:30