صفحه اصلی معرفی پزشکان دکتر اکرم پورشمس

دکتر اکرم پورشمس

نام و نام خانوادگی: دکتر اکرم پورشمس
تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد
شماره نظام پزشکی: 31641
درباره پزشک

 

 

برنامه مطب
-----
برنامه کلینیک

یک شنبه

سه شنبه

16:00-19:30

16:00-19:30