صفحه اصلی معرفی پزشکان دکتر حسین حیدرنژاد لیل آبادی

دکتر حسین حیدرنژاد لیل آبادی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین حیدرنژاد لیل آبادی
تخصص: فوق تخصص ریه
شماره نظام پزشکی: 15511
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه کلینیک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

17:00-20:00

9:00-11:00

16:30-20:00

9:00-11:00