صفحه اصلی آموزشی پژوهشی پژوهش ها

پژوهش ها

  • اهمیت تغذیه در پیشگیری از سرطان های دستگاه گوارش
    طبق برآورد موسسه تحقیقات بین المللی سرطان حداقل 35% تمام سرط...    مشاهده جزئیات
  • کبد
    کبد یا جگر بزرگترین غده بدن با وزن ۱۵۰۰ کرم می باشد که از دو...    مشاهده جزئیات