کلینیک خدمات پزشکان برنامه کاری کلینیک اطلاع رسانی به بیماران تازه ها
خانه

صفحه اصلی >> برنامه کاری کلینیک >>بر اساس روزها

ردیفپزشکبرنامه کاری
1 دکتر احمد صادقی
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 12:00 - 13:00
2 دکتر اشرف کرباسی
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 12:45 - 13:45
3 دکتر پانته آ فارسی
فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت 10:45 - 11:30

آندوسکوپی 11:00 - 12:00
4 دکتر حسن حیدرنژاد
فوق تخصص ریه
ویزیت 16:00 - 19:00
5 دکتر حسین پوستچی
فلوشیپ بیماری های کبد
ویزیت 17:00 - 19:00
6 دکتر حمیدرضا سریع
فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت 14:00 - 16:00

آندوسکوپی 8:00 - 10:00
7 دکتر سلطانعلی فلاح
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 7:00 - 9:00
8 دکتر شاهین مرآت
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 14:00 - 15:00

ویزیت 15:30 - 18:30
9 دکتر محمد باقری
فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت 14:00 - 16:00

آندوسکوپی 15:45 - 16:45
10 دکتر مرتضی خطیبیان
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 14:00 - 17:00
11 دکتر مسعود ایروانی
فوق تخصص مدیکال آنکلولوژی و هماتولوژی بالغین
ویزیت 12:45 - 15:45
12 دکتر مسعود دوغایی مقدم
فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت 14:00 - 16:00
13 دکتر مهدی محمد نژاد
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 13:30 - 15:30
14 دکتر نازیلا شاه منصوری
متخصص اعصاب و روان
ویزیت 16:00 - 18:30
15 دکتر نسرین زنده دل
فوق تخصص گوارش و کبد
آندوسکوپی 16:00 - 17:00

ویزیت 16:00 - 18:00
16 دکتر هومن هوشنگی
فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت 13:30 - 16:00
   نام کاربری
  کلمه عبور
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به کلینیک تخصصی داخلی مسعود تعلق دارد.  

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت  بهین کوش آریا